Sakrament Małżeństwa

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

                                    Z Księgi Rodzaju

 

Sakrament Małżeństwa to przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.

(KKK 1601) 

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa dzieli się na dwa etapy: przygotowania bliższego i dalszego. W ramach przygotowania dalszego para narzeczonych jest zobligowana do uczestnictwa w Kursie Przedmałżeńskim organizowanym przez Parafie, bądź Duszpasterstwa Akademickie zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski. Zakończenie kursu jest potwierdzone certyfikatem, który jest jednym z dokumentów niezbędnych przy przygotowaniu bliższym. Kurs małżeński nie ma „daty ważności” jednak dla dobra narzeczonych powinien się odbyć nie dalej niż rok od daty zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 • Przygotowanie bliższe do Sakramentu Małżeństwa
 1. Powinno się odbywać w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.
 2. W Kościele Katolickim o przynależności do danej parafii decyduje rzeczywiste miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Stały meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.
 3. Przygotowanie bliższe powinno się rozpocząć nie wcześniej jak 6 miesięcy przed datą ślubu (ze względu na datę ważności dokumentów).
 4. Na około 2,5 miesiąca przed datą ślubu w kancelarii parafialnej jest spisywany tzw. protokół przedmałżeński. W spisaniu protokołu uczestniczą oboje narzeczeni, aby mógł być spisany są konieczne są następujące dokumenty:
  * dowody osobiste narzeczonych 
  * potwierdzenie przyjęcia chrztu i bierzmowania narzeczonych zawarte w tzw. metryce chrztu, którą otrzymuje się w parafii chrztu.
  * świadectwo szkolne z ostatnią uzyskaną oceną z religii.
  * potwierdzenie ukończenie kursu przedmałżeńskiego.
  * certyfikaty z USC potwierdzające możliwość zawarcia ślubu konkordatowego.
 5. Przy ślubie są wymagani dwaj świadkowie urzędowi, wybierani przez narzeczonych. Muszą to być osoby dorosłe, które potwierdzą swoją tożsamość przed kapłanem w dniu ślubu, a ich dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, adres), muszą być podane przez narzeczonych przy spisywaniu protokołu małżeńskiego.
 6. W rezultacie spisania protokołu małżeńskiego, narzeczeni otrzymują tzw. zapowiedzi przedmałżeńskie, które muszą być wygłoszone przez trzy kolejne niedziele w parafiach zamieszkania narzeczonych.
 7.  Po dostarczeniu przez narzeczonych potwierdzenia wygłoszenia zapowiedzi do kancelarii spisywania protokołu uznaje się protokół małżeński za zamknięty a parę przygotowaną do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

UWAGA!

Jeśli ślub ma mieć miejsce poza parafią zamieszkania jednego z narzeczonych, konieczne jest poproszenie Księdza przygotowującego protokół małżeński o tzw. LICENCJĘ NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA i zgodę na takie małżeństwo do konkretnej parafii, w której miałby się taki ślub odbyć. Takie dokumenty wraz z certyfikatami z USC powinny być dostarczone do parafii ślubu nie później jak na tydzień przed planowaną uroczystością.