Kilka słów

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bystrzycy Górnej obejmuje cztery miejscowości znajdujące się pomiędzy Świdnicą i Zagórzem, to jest Bystrzyca Dolna, Burkatów, Bystrzyca Górna i Lubachów. W skład Lubachowa wchodzi także kolonia domów, która nosi tradycyjną nazwę Złoty Las.

Parafia posiada pod sobą dwa kościoły: zabytkowy kościół parafialny mieszczący się w Bystrzycy Górnej i kościół filialny pod wezwaniem Św. Józefa w Bystrzycy Dolnej. Obecnie parafia liczy sobie 2.411 mieszkańców (dane z roku 2016).

 

Proboszczem parafii od sierpnia 2016 roku jest Ks. kanonik Tomasz Federkiewicz, licencjusz nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego, języków bliblijnych i nowożytnych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej i w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Redemptorystów – postulat w Bardzie Śląskim. Ks. Proboszcz pełni także w diecezji funkcję cenzora treści religijnych.

Ks. Tomasz Federkiewicz

Od września 2020 w parafii mieszka i posługuje ksiądz Rezydent – Ks. lic. Mirosław Rakoczy, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy i Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Biskupiej. 

Ks. Mirosław Rakoczy