Chrzest

 

Chrzest Święty

 

 

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu
i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa
oraz zostajemy wszczepieni w Kościół
i stajemy się uczestnikami jego posłania.
 

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej Parafii
w niedzielę po Mszy świętej o godz. 11:00.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

1. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

2. Przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.

3. W kancelarii zostaje spisane najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz zostają ustalone szczegóły chrztu. Informacje te po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów.

4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej Parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria zamieszkałej przez nich parafii.

5. Rodzice i chrzestni powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu ich dziecku.

Warunki, jakie musi spełniać rodzic chrzestny:
– ukończony 16 rok życia
– sakrament bierzmowania
– zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą
i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą Parafią)
– osoba, która nie żyje w związku niesakramentalnym, konkubinacie, czy też w tzw. związku partnerskim.