Proboszczowie

Ks. Jakub MIKOŚ   1947 – 1952

Ks. Kazimierz MIHILEWICZ 1952 – 1958

Ks. Stanisław BOHATKIEWICZ 1958 – 1963

Ks. Stanisław KOŚCIELNY 1963 – 2009

Ks. Wiesław MRÓZ 2009 – 2016

Ks. Tomasz FEDERKIEWICZ 2016 – obecnie

Ks. Tomasz Federkiewicz – aktualny proboszcz parafii